Filosoferen in Toscane

Antropoceen, ecologie en gezondheid

In dit seminar zullen we de ecologische catastrofes die wetenschappers aanduiden met het rare woord ‘Antropoceen’ bespreken, waarbij de aandacht vooral uit zal gaan naar het vraagstuk van de extinctie. We zullen daarbij diverse wetenschapsfilosofische thema’s behandelen: wat is een catastrofe? wat is waarschijnlijkheid? wat is complexiteit?
Uiteindelijk zal dit leiden tot een discussie over de vraag of gezondheid mogelijk is in een ongezonde wereld. Daarbij staat niets anders dan de ecologisering van ons gezondheidsbegrip op het spel.

Programma Rene ten Bos – Antropoceen, ecologie en gezondheid (download)

De deelnemer spreekt

Titel test Reinier

1 december 2023

iiwreniwenvwnvwp

Rein