Filosoferen in Toscane

Paul van Tongeren

Paul van Tongeren (Deventer, 1950) was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven en geassocieerd onderzoeker aan de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika). In 2002 werd hij koninklijk onderscheiden en benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw.

Van Tongeren heeft zich naast zijn academische werk intensief beziggehouden met publieksfilosofie. Ook deze lezingen, gastcolleges, essays en meer dan tien populaire wijsgerige boeken worden gedragen door de twee kernthema’s uit zijn academisch werk: de klassieke deugdethiek van Aristoteles en het nihilisme van Friedrich Nietzsche. In 2013 won hij met zijn boek Leven is een kunst de Socratesbeker. Van april 2021 tot 2023 droeg hij de eretitel Denker des Vaderlands en al sinds 2005 is hij lid van het Filosofisch Elftal van Trouw.

Paul van Tongeren staat erom bekend geen pasklare als filosofie verpakte meningen te geven, maar steeds opnieuw echt na te denken. Hij gaat op zoek naar de verzwegen vooronderstellingen die aan een vraag voorafgaan en deinst er niet voor terug om voor de analyse van actuele kwesties terug te grijpen op de fundamenten van onze opvattingen of vooroordelen. In deze weg die vaak van onze tijd, via de verlichting en de christelijke denkers naar de antieke filosofen voert, neemt Nietzsche regelmatig een sleutelpositie in.

Meer informatie over: Paul van Tongeren

Cursus:

Nietzsche in Turijn

16 september 2024 – 20 september 2024

In de laatste maanden voordat Nietzsche in Turijn zijn verstand en zijn taal verloor (en snel daarna ook zijn muziek), schreef en redigeerde hij nog drie boeken en een bundel met gedichten...
Deze cursus zit vol! In 2025 komt Paul van Tongeren weer naar Villa Sofia