Filosoferen in Toscane

Ecologisch verantwoord leven

Deze cursus zit vol!

Wij leven in een tijdperk waarin de mensheid zorgt voor wereldwijde opwarming en massale extinctie. Dat levert de vragen op: Hoe te denken? Hoe te leven?
In deze cursus laten we vier denkers aan bod komen, die oproepen ons bestaan niet langer op egocentrische maar op ecocentrische manier vorm te geven.
De vier ecologische denkers zijn:
Arne Naess, een van de grondleggers van ‘diepe ecologie’, die stelt dat we de intrinsieke waarde van de aarde als levend ecosysteem horen te waarderen onafhankelijk van de mens en het belang van de menselijke gemeenschap.
Thich Nhat Hanh, de boeddhistische leraar uit Plum Village, die vertelt hoe wij door te oefenen in ‘mindfulness’ aandachtig en vanuit medeleven met alle levende wezens in het leven komen te staan.
Timothy Morton, de zgn. ‘profeet-filosoof van het antropoceen’, die pleit voor een andere omgang met niet-menselijke levende wezens en voor de ontmanteling van de agrilogistiek.
Bruno Latour, die voorstelt om onszelf net als de bomen, beken, bergen en beesten op te vatten als aardbewoners die met z’n allen in de kritieke zone leven en dan ook allen een stem bij de politieke besluitvorming horen te hebben.
We lezen korte fragmenten uit het werk van deze denkers en bespreken de implicaties ervan voor ons doen en laten.

Programma Jan Flameling – Ecologisch verantwoord leven (download PDF)

 

 

 

Inschrijven: