Filosoferen in Toscane

Filosoferen over emoties

Deze cursus zit vol! Je kunt je nog wel opgeven voor de wachtlijst.

Emoties hebben kracht en betekenis, zo weten we uit ervaring. Wat voor kennis leveren zij eigenlijk, wat is hun functie, en hoeveel zeggenschap heb je over je emoties? Dat zijn vragen die we in dit seminar gaan verkennen.

Aan de hand van verschillende denkers, onder wie Martha Nussbaum en Frans de Waal, verkennen we de plaats van emoties in een mensenleven. We buigen ons over het verschil tussen emoties en gevoelens. We vragen ons af wat de culturele verschillen in het uiten van emoties ons leren over wat voor ‘dingen’ emoties eigenlijk zijn. En we vragen ons af: emoties kunnen wellicht niet liegen, maar kunnen ze zich vergissen?

Naast mini-colleges en het uitpluizen van enkele tekstfragmenten is er ook ruimte om de emoties uit het eigen volle leven te analyseren. Dat doen we via een gestructureerd gesprek, en door er zelf over te schrijven. Steeds vanuit een filosofische invalshoek. Het doel is dus niet therapeutisch, maar om inzicht te krijgen in de menselijke conditie.

Programma Marjan Slob – Filosoferen over emoties (download PDF)

Inschrijven: