Filosoferen in Toscane

Het ware leven (Foucault – Badiou – Agamben)

Deze cursus gaat zeker door, er zijn nog enkele plaatsen.

In de democratie is geen gebrek aan meningen en is conventie soeverein. Politieke partijen, commerciële bedrijven, social media, onderwijspedagogen en psychologen sporen ons aan meningen te vormen en vaak en veel uiten. Van oudsher is de filosofie echter argwanend naar al die meningen. Zij cultiveert het verlangen zich niet door conventie, maar enkel en alleen door de ‘waarheid’ te laten leiden en zodoende een ‘waar leven’ mogelijk te maken. Wat is de aard van een dergelijk streven? Is dat nog van deze tijd? En hoe onderscheidt het zich van een conventioneel bestaan?

Aan de hand van deze vragen behandelen we in deze cursus drie hedendaagse filosofen die het oude filosofische ideaal in alle ernst nieuw leven inblazen. We bespreken Foucaults analyse van de antieke cynici, het militante leven zoals Alain Badiou dat ziet en het ontvankelijke leven zoals Giorgio Agamben het ontwikkelt.

Programma Ype de Boer – Het ware leven (Download PDF)

Inschrijven: