Filosoferen in Toscane

Japanse filosofie: van denken tot belichaming

Oude vijver
een kikker springt erin
geluid van water

Haiku’s zoals deze van grootmeester Basho tonen de krachtige eenvoud van Japanse observatie en reflectie. Om zo’n gedicht te schrijven, moet je haast een kikker worden.

In het Land van de Rijzende Zon is filosofie bovenal een denkweg (do) waarop de mens zich eindeloos kan toeleggen. Maar hoe denkt een Japanner precies? Tijdens de cursusweek ‘Japanse filosofie: van denken tot belichaming’ gidst Michel Dijkstra u langs de drie wijsgerige hoofdwegen van het land. Shinto of de ‘Weg van de goden’ verbindt de mens met de natuur, terwijl het boeddhisme de beoefenaar oproept om zijn ‘dikke ik’ te verminderen en compassie voor de medemens te cultiveren. Het confucianisme biedt een model voor rechtvaardig staatsbestuur en harmonieuze omgang tussen alle mensen. Tezamen vormen deze drie wegen een uitnodiging tot belichaming van hun leer. Wie de Japanse do tot in alle vezels van zijn lijf beoefent, maakt van zijn leven een even elegant als diepzinnig kunstwerk.

Inschrijven: