Filosoferen in Toscane

Media, democratie en het publieke gesprek

In een aantal West-Europese landen ligt de democratie onder vuur. In de Verenigde Staten drongen Alt-right aanhangers het Capitool binnen, Italië krijgt een rechts radicale regering, en is ons eigen land lijken antidemocratische krachten ook aan terrein te winnen.
De denker die zijn hele lange werkzame leven in dienst heeft gesteld van het verdedigen en versterken van de democratie is Jürgen Habermas. Zijn eerste en misschien wel belangrijkste boek Structuurverandering van het publieke domein ging over een van de belangrijkste pijlers van de democratie, ‘de publieke sfeer’. In dat werk, maar ook daarna, onderzoekt Habermas de maatschappelijke veranderingen die de publieke ruimte veranderen en mogelijk bedreigen. In 1962 was hij vooral bezorgd over de opkomst van de massamedia, dertig jaar later schreef hij over de risico’s van de commercialisering van de publieke ruimte en een jaar geleden vroeg hij zich af wat er overblijft van de publieke sfeer na de digitale revolutie. Tijd om zijn werk met elkaar te bespreken!

Programma Daan Roovers – Media, democratie en het publieke gesprek (download)

De deelnemer spreekt