Filosoferen in Toscane

Van Michelangelo naar Francis Bacon

Florence en Venetië waren in de tijd van de renaissance de meest prominente steden van Europa en zij laten ons tot op de dag van vandaag genieten van indrukwekkende kunstwerken van die tijd. De werken van Titiaan of Michelangelo en vele anderen bieden ons schitterende voorstellingen van hun denk- en belevingswereld.

In zijn werk over de hedendaagse kunstenaar Francis Bacon nodigt Deleuze zijn lezers uit om op zoek te gaan naar de diepere lagen in de werken van deze grote meesters. Daarbij benadrukt hij dat Francis Bacon zich liet inspireren door Michelangelo. Hij ziet in Bacon een schilder die de verborgen krachten – die schuilgaan in de werken van de grote meesters van de renaissance – weet te vangen en zichtbaar te maken. Vanuit deze optiek krijg je in dit seminar inzicht in de ‘logica van de gewaarwording’ die men ondergaat in het ervaren van kunst en krijg je de gelegenheid om te reflecteren op de relatie tussen filosofie en kunst in de klassieke en hedendaagse wereld.

Programma Arthur d’Ansembourg – Van Titiaan en Michelangelo naar Francis Bacon (download)

De deelnemer spreekt